Đang xem 4 lần bóng đá châu Phi bị ăn cướp chiến thắng để đời ở World Cup

4 lần bóng đá châu Phi bị ăn cướp chiến thắng để đời ở World Cup

Nhiều yếu tố, trong đó có may rủi và trọng tài, đã ngăn cản bóng đá châu Phi tiến sâu tại World Cup.
Có thể bạn quan tâm