Amazon chuẩn bị cạnh tranh Alibaba tại thị trường điện toán đám mây

Bạn nghĩ sao về cuộc cạnh tranh này?
Có thể bạn quan tâm