Đang xem An Nguy và Kiều Minh Tuấn, đừng lấy method acting làm lí do trót yêu nhau nữa

An Nguy và Kiều Minh Tuấn, đừng lấy method acting làm lí do trót yêu nhau nữa

Có lẽ cả 2 đã diễn nhập tâm đến mức... yêu nhau kể cả sau khi đã đóng máy?
Có thể bạn quan tâm