Đang xem Apple sẽ cho iTunes nghỉ hưu vào tuần tới sau 18 năm cống hiến

Apple sẽ cho iTunes nghỉ hưu vào tuần tới sau 18 năm cống hiến

Nói cách khác, iTunes sẽ được thay thế bằng ứng dụng mới.
Có thể bạn quan tâm