Đang xem Apple tìm thấy "mỏ vàng" mới khi Iphone đang dần trở nên lỗi thời

Apple tìm thấy "mỏ vàng" mới khi Iphone đang dần trở nên lỗi thời

Video News
Mutex / Theo BloomBerg
Chưa rõ khi nào iPhone mới trở nên lỗi thời nhưng nếu có một ngày như vậy, Apple nên chuẩn bị những phương án nào để sống sót và duy trì vị thế dẫn đầu trong thời kỳ hậu iPhone?
Có thể bạn quan tâm