Đang xem Biến hoá AirPods nạm vàng 18K chất nhất thế giới

Biến hoá AirPods nạm vàng 18K chất nhất thế giới

2-Tek
Hà Thu / Theo YouTube
Toàn bộ quá trình làm ra cặp AirPods này đều gần như là thủ công.
Có thể bạn quan tâm