Đang xem Biểu hiện của một đứa tăng động

Biểu hiện của một đứa tăng động

Thư giãn
Thor / Theo Tri Thức Trẻ
Để nhận biết bọn tăng động thì đơn giản nhất là chúng nó luôn làm quá mọi thứ lên đến mức lố luôn rồi ấy.
Có thể bạn quan tâm