Đang xem Blackpink (Lisa X Rose) L.O.V.E (Blackpink 2019 Private Stage at Seoul)

Blackpink (Lisa X Rose) L.O.V.E (Blackpink 2019 Private Stage at Seoul)

Giải trí
MHien / Theo https://www.youtube.com/watch?v=zZn7YcJ5V48
Blackpink (LisaxRose) performance : L.O.V.E (Blackpink 2019 Private Stage [Chapter1] at Seoul)
Có thể bạn quan tâm