Bỏ Chí Phèo khỏi sách giáo khoa?

Đang có đề xuất bỏ "Chí Phèo" khỏi sgk vì có nhiều chi tiết tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến học sinh. Bạn nghĩ sao?
Có thể bạn quan tâm