Đang xem "Bố hạnh phúc vì con là người bình thường": Câu chuyện xúc động của người bố có con thi Đại học được 21 điểm dù sinh non 6 tháng, thị lực 0%

"Bố hạnh phúc vì con là người bình thường": Câu chuyện xúc động của người bố có con thi Đại học được 21 điểm dù sinh non 6 tháng, thị lực 0%

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/ZflFGqwzj6U?fbclid=IwAR2bzvUfG1-MtB8zFO24zUy9d_s0owkAG6N-UQxxU4MnIK_8NRjgOzh6UjE
Câu chuyện này khiến CDM vô cùng cảm động.
Có thể bạn quan tâm