Đang xem Bộ Tài chính Mỹ Chính phủ sắp tiếp tục cạn tiền hoạt động

Bộ Tài chính Mỹ Chính phủ sắp tiếp tục cạn tiền hoạt động

"Dựa trên các báo cáo cập nhật, chúng ta có thể sẽ cạn tiền vào đầu tháng 9".
Có thể bạn quan tâm