Đang xem Các nhà khoa học đã tạo ra được trạng thái lượng tử trong đồ điện gia dụng, tiền đề để xây dựng Internet lượng tử

Các nhà khoa học đã tạo ra được trạng thái lượng tử trong đồ điện gia dụng, tiền đề để xây dựng Internet lượng tử

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Theo Tri thức trẻ
Một ngày nào đó, ta sẽ có thể dùng đồ điện gia dụng để ... tạo nên hệ thống lượng tử.
Có thể bạn quan tâm