Các nhà khoa học dự định sử dụng DNA để thay thế cho các máy chủ

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/pHX0NOtD3O4?fbclid=IwAR0fw1FpCX0tVJ6uf-0d0FS4vAYx_PDEL_mParFZpfhNPiD8doP-DYOlgF8
Nếu kế hoạch này thành công, con người sẽ không còn phải lo đến việc tìm kiếm nguồn lưu trữ thông tin nữa.
Có thể bạn quan tâm