Các nhà khoa học tuyên bố đã chữa được Ebola

Video News
Mutex / Theo https://www.youtube.com/watch?v=Vbc8z1ARsEY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3tpWKjOsqWkihHITDmwgxvEpRijmQkyxT3iPQrFQzrIJnzui8uYU9gS6Y
EB3, một loại thuốc giúp giảm tỷ lệ tử vong do Ebola xuống chỉ còn 6%.
Có thể bạn quan tâm