Đang xem Cảnh hoang vắng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Minh Long. (Clip: Người lao động)

Cảnh hoang vắng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Minh Long. (Clip: Người lao động)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Long (TTGDNN-GDTX huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 0%.
Có thể bạn quan tâm