Đang xem Cát Tường bật khóc: "Tôi không bỏ 'Bạn muốn hẹn hò', chương trình mời người khác, cắt hợp đồng của tôi"

Cát Tường bật khóc: "Tôi không bỏ 'Bạn muốn hẹn hò', chương trình mời người khác, cắt hợp đồng của tôi"

Video News
Mutex / Theo Tổng hợp
Việc mất vai trò MC trong chương trình Bạn muốn hẹn hò khiến Cát Tường gặp không ít khó khăn về kinh tế vì mất đi một khoản cố định trong suốt nhiều năm qua.
Có thể bạn quan tâm