Đang xem CCTV ở thành phố Quý Châu (Trung Quốc) đã quay lại cảnh anh trai tát em trên đường, khiến em bé 2 tuổi suýt mất mạng. (Nguồn: Pear Video)

CCTV ở thành phố Quý Châu (Trung Quốc) đã quay lại cảnh anh trai tát em trên đường, khiến em bé 2 tuổi suýt mất mạng. (Nguồn: Pear Video)

CCTV ở thành phố Quý Châu (Trung Quốc) đã quay lại cảnh anh trai tát em trên đường, khiến em bé 2 tuổi suýt mất mạng.
Có thể bạn quan tâm