Đang xem Chất lỏng màu xanh này là gì mà đáng giá tận 300 triệu đồng 1 lít

Chất lỏng màu xanh này là gì mà đáng giá tận 300 triệu đồng 1 lít

Thực ra thì nó không phải là nước uống, mà là máu của một loài cua tại Mỹ.
Có thể bạn quan tâm