Đang xem Chết cười với loạt phát ngôn tỉnh rụi của Mạc Văn Khoa

Chết cười với loạt phát ngôn tỉnh rụi của Mạc Văn Khoa

Rất nhiều lần Mạc Văn Khoa khiến một người hoạt ngôn như Hương Giang phải "câm nín" bởi những câu nói của mình.
Có thể bạn quan tâm