Đang xem Chiếc túi dài 30cm kéo ra khỏi "lỗ huyệt" của rùa biển

Chiếc túi dài 30cm kéo ra khỏi "lỗ huyệt" của rùa biển

Lại một câu chuyện đau lòng với tự nhiên, chỉ vì con người.
Có thể bạn quan tâm