Đang xem Chờ gần 1 tiếng mới mua được 2 chiếc bánh, hàng bánh chuối này ở Hà Nội có gì mà lại "hot" vậy?

Chờ gần 1 tiếng mới mua được 2 chiếc bánh, hàng bánh chuối này ở Hà Nội có gì mà lại "hot" vậy?

Nghe tên bánh chuối thì ai chẳng biết, thế mà lại hot đến mức chờ gần 1 tiếng mới mua được 2 chiếc bánh thì hàng bánh chuối này phải có "ma lực" gì ghê lắm nhỉ?
Có thể bạn quan tâm