Đang xem Cô giáo mầm non cơ sở Maple Bear Westlake Point dọa nạt, nhốt trẻ trong tủ quần áo vì không nghe lời

Cô giáo mầm non cơ sở Maple Bear Westlake Point dọa nạt, nhốt trẻ trong tủ quần áo vì không nghe lời

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/Z2Slw_1AWUs?fbclid=IwAR1jwN3RG5Q2QxB4Kg7fll5nu3kohxQNyXclCqqzCpaMSD5aZrCamwQUkAs
Sau khi trao đổi với gia đình bé trai bị giáo viên nhốt vào tủ quần áo, bé trai vẫn được bố mẹ đưa đến lớp trong sáng nay.
Có thể bạn quan tâm