''Cơm tấm bãi rác'' ăn phát thích luôn

Có lẽ hiếm nơi nào mà cơm tấm lại vừa ngon, vừa độc như tại Sài Gòn thế này!
Có thể bạn quan tâm