Đang xem Con robot cầm hai túi rác phe phẩy để lùa bò này chính là cứu tinh cho các nhân viên tại nông trường Mỹ

Con robot cầm hai túi rác phe phẩy để lùa bò này chính là cứu tinh cho các nhân viên tại nông trường Mỹ

Dùng robot để thế thân cho con người quả là một biện pháp an toàn đấy chứ.
Có thể bạn quan tâm