Đang xem “Con trai cả" - Maddox là nguyên nhân khiến Angelina Jolie chấm dứt chuyện tình 12 năm với Brad Pitt?

“Con trai cả" - Maddox là nguyên nhân khiến Angelina Jolie chấm dứt chuyện tình 12 năm với Brad Pitt?

Angelina Jolie cũng cho rằng Brad Pitt không thể trở thành người cha tốt cho các con cô vì...
Có thể bạn quan tâm