Đang xem D.O. lạc giọng khi biểu diễn “MAMA” (chú ý từ 0:20)

D.O. lạc giọng khi biểu diễn “MAMA” (chú ý từ 0:20)

Giọng ca chính của EXO – D.O. bất ngờ lạc giọng ở 0:20
Có thể bạn quan tâm