Đang xem Đang phàn nàn về chim phóng uế, vị quan chức liền bị bồ câu "bĩnh" vào đầu.

Đang phàn nàn về chim phóng uế, vị quan chức liền bị bồ câu "bĩnh" vào đầu.

Đời sống xã hội
CBS / Theo CBS
Đang phàn nàn về chim phóng uế, vị quan chức liền bị bồ câu "bĩnh" vào đầu.
Có thể bạn quan tâm