Đang xem Đâu là chất cay nhất quả đất? Đáp án không phải là ớt đâu!

Đâu là chất cay nhất quả đất? Đáp án không phải là ớt đâu!

Ai cũng nghĩ, ớt là cay nhất rồi, nhất là quả "hởi thở của rồng" và Pepper X. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì nếu so với chất này.
Có thể bạn quan tâm