Đang xem Đây là cách Samsung sửa lỗi cho smartphone màn hình gập Galaxy Fold

Đây là cách Samsung sửa lỗi cho smartphone màn hình gập Galaxy Fold

Dẫu đã tuyên bố khắc phục xong các vấn đề nhưng Samsung vẫn chưa chốt ngày lên kệ cho Galaxy Fold.
Có thể bạn quan tâm