Đây là từ bị ghét bậc nhất trong tiếng Anh

Tại sao thế nhỉ? Nó có tội tình gì đâu?
Có thể bạn quan tâm