Đang xem Để Mị nói cho mà nghe - THPT Phương Xá. Nguồn: Hoàng Tuấn TV

Để Mị nói cho mà nghe - THPT Phương Xá. Nguồn: Hoàng Tuấn TV

Tổng hợp
Hero / Theo https://www.youtube.com/watch?v=QDry0oeyWbY
Tiết mục văn nghệ Để mị nói cho mà nghe dance cover của Trường THPT Phương Xá trong Lễ khai giảng 2019 - 2020. Nguồn: Hoàng Tuấn TV
Có thể bạn quan tâm