Đang xem Đến lượt sản phẩm mới của Bích Phương bị kêu gọi tẩy chay nhờ phát ngôn 'để đời' của Tiên Cookie

Đến lượt sản phẩm mới của Bích Phương bị kêu gọi tẩy chay nhờ phát ngôn 'để đời' của Tiên Cookie

Video News
Mutex / Theo Tổng hợp
Hết Emily - Big Daddy, giờ đến lượt Bích Phương, có vẻ Tiên Cookie nên đứng ra xoa dịu dư luận một lần nữa nếu không muốn đồng nghiệp cùng công ty mỗi lần comeback đều bị đe dọa tẩy chay.
Có thể bạn quan tâm