Đang xem Điều điên rồ nhất bạn làm sau khi bị đá?

Điều điên rồ nhất bạn làm sau khi bị đá?

Người ấy chia tay, bạn chọn níu kéo, "trả thù" người ấy, hay đơn giản là quên người ấy đi?
Có thể bạn quan tâm