Đang xem Đoạn clip mới nhất do ekip "Hạo Lan Truyện" tung ra.

Đoạn clip mới nhất do ekip "Hạo Lan Truyện" tung ra.

Hạo Lan Truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước phò tá Tần Thủy Hoàng lên ngôi vua. Nhiếp Viễn vào vai Lã Bất Vi nhà chính trị gia xuất chúng, còn Ngô Cẩn Ngôn vào vai mỹ nữ Lý Hạo Lan - mẹ của Tần Thủy Hoàng.
Có thể bạn quan tâm