Đang xem Đoạn clip quay lại cảnh hai mẹ con nạn nhân ngồi trên khinh khí cầu trước khi khinh khí cầu phát nổ. (Nguồn: Chinapress)

Đoạn clip quay lại cảnh hai mẹ con nạn nhân ngồi trên khinh khí cầu trước khi khinh khí cầu phát nổ. (Nguồn: Chinapress)

Đời sống xã hội
China Press / Theo Chinapress
Đoạn clip quay lại cảnh hai mẹ con nạn nhân ngồi trên khinh khí cầu trước khi khinh khí cầu phát nổ.
Có thể bạn quan tâm