Đôi bạn cùng “tiến” rủ nhau đi phẫu thuật chui và nhận cái kết cay đắng

Đôi bạn "cùng tiến, cùng lui".
Có thể bạn quan tâm