Đời tư kín tiếng và người vợ đặc biệt bí ẩn của Trư Bát Giới.

Video News
Huyền Sam / Theo Nhịp sống Việt
Có thể nói, so với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngô Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.
Có thể bạn quan tâm