Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiểu nhau mức độ nào?

Video News
Mutex / Theo ELLE Vietnam
Khi được hỏi: "Ghét điểm nào nhất ở người ấy?", Ông Cao Thắng bèn đưa ra câu trả lời rất dí dỏm: "Không có điểm nào để ghét hết, không dám ghét".
Có thể bạn quan tâm