Đang xem Đức Huy bị Xuân Trường nhốt trong tủ áo

Đức Huy bị Xuân Trường nhốt trong tủ áo

Cho rằng bạn thân không hoàn thành "nhiệm vụ" dọn phòng cho mình, tiền vệ Xuân Trường nhốt Đức Huy trong tủ đựng đồ của khách sạn để trừng phạt.
Có thể bạn quan tâm