Đang xem Dương túm cổ áo Bảo vì cho rằng anh chàng đang chia cắt tình cảm của mình với chị Huệ và "anh Quốc"

Dương túm cổ áo Bảo vì cho rằng anh chàng đang chia cắt tình cảm của mình với chị Huệ và "anh Quốc"

Một đoạn video khác còn tiết lộ, Ánh Dương túm cổ áo Bảo và xô ngã vì cho rằng anh chàng đặt điều chia cắt tình cảm giữa mình, chị Huệ và "anh crush".
Có thể bạn quan tâm