Đang xem "Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?" - Bích Phương, traitimtrongvang | Alan Phạm X Vũ Thanh Quỳnh Cover

"Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?" - Bích Phương, traitimtrongvang | Alan Phạm X Vũ Thanh Quỳnh Cover

Clip được quay theo dạng Facetime cuộc nói chuyện giữa Alan & Thanh Quỳnh.
Có thể bạn quan tâm