"Em ơi chưa kéo khóa quần kìa"

Bạn sẽ làm gì nếu bị trêu như này?
Có thể bạn quan tâm