Đang xem Gã thanh niên ra đầu thú, khai dùng dao sát hại bạn gái rồi trốn lên biên giới

Gã thanh niên ra đầu thú, khai dùng dao sát hại bạn gái rồi trốn lên biên giới

Mặc dù đã bỏ trốn lên biên giới, nhưng sau đó đối tượng đã ra đầu thú.
Có thể bạn quan tâm