Gala WeTalk tháng 2: Nơi ta thuộc về

Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2019" (phiên bản WeTalk tháng 2) với chủ đề "Nơi tôi thuộc về" đã truyền cho bạn một nguồn cảm hứng đầy ý nghĩa rằng dù có đi bất kì nơi đâu, cũng hãy luôn nhớ đến nơi bạn thực sự thuộc về.
Có thể bạn quan tâm