Đang xem Gập Galaxy Fold liên tiếp 1000 lần trong 20 phút để xem màn hình gập bền đến đâu

Gập Galaxy Fold liên tiếp 1000 lần trong 20 phút để xem màn hình gập bền đến đâu

Thử thách độ bền dành cho Galaxy Fold với 1000 lần gập liên tiếp.
Có thể bạn quan tâm