Giám đốc 9x mua 100 chiếc VinFast Lux, nhưng không dùng mà để cho thuê

Video News
Mutex / Theo https://youtu.be/PYKNO1IqCbo?fbclid=IwAR10lLZ5GH4yeVTEh7GwGoNN-YNUfRoAzzLvov3YcDijvoDXD6_lVme1zSc
Những chiếc VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 được cho biết sẽ nhận vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2019 và cho thuê trong tình trạng mới tinh, chưa qua sử dụng.
Có thể bạn quan tâm