Đang xem Giáo lý "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gieo rắc qua lời kể của một "thánh đồ"

Giáo lý "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gieo rắc qua lời kể của một "thánh đồ"

Đời sống xã hội
PV / Theo VTC
Cùng lắng nghe câu chuyện của người trong cuộc để hiểu rõ những giáo lý mà "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gieo vào đầu người dân.
Có thể bạn quan tâm