Đang xem Giọng nam cao đến nhức óc của Wang đã giúp anh phá được kỷ lục Guinness trước đó của ca sĩ người Úc.

Giọng nam cao đến nhức óc của Wang đã giúp anh phá được kỷ lục Guinness trước đó của ca sĩ người Úc.

Thế này thì đến 'quái vật' Vitas cũng phải bái làm sư phụ mất thôi!
Có thể bạn quan tâm