Đang xem H'Hen Niê: "Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi, không ai cho ai cái gì miễn phí cả"

H'Hen Niê: "Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi, không ai cho ai cái gì miễn phí cả"

"Đại gia chống lưng là chuyện xa vời với tôi. Người yêu hiện tại của tôi bình thường lắm" – H’Hen Niê cho biết.
Có thể bạn quan tâm