Đang xem "Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần vạ miệng với Thái hậu, bị mất quyền nuôi 3 đứa con

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần vạ miệng với Thái hậu, bị mất quyền nuôi 3 đứa con

Lệnh Phi nhận "cái kết đắng" khi dám cả gan đá đểu Thái hậu Chân Hoàn.
Có thể bạn quan tâm